Vragen Sollicitatiegesprek

Opening

 • Stel de kandidaat op zijn gemak.
 • Stel jezelf en je medeselecteur(s) voor.
 • Stimuleer de sollicitant om tijdens het gesprek vragen te stellen
 • Licht de opbouw van het gesprek toe.

Informatie-uitwisseling

Over het bedrijf

 • Vraag aan de sollicitant: Wat weet je al over ons bedrijf?
 • Vul beknopt aan: grootte, klanten, producten/diensten, markten, apparatuur enz.
 • Vraag aan de sollicitant: wat wil je nog meer over ons bedrijf weten?
 • Vraag aan de sollicitant: Wat spreekt je aan in ons bedrijf?

Over de sollicitant

 • Welke keuzes heb je gemaakt in je carriere en waarom?
 • Noem aspecten in je werk waar je trots op bent / of juist niet
 • Heeft de sollicitant een “gat” in het cv, vraag hoe dit komt
 • Wat doet de sollicitant in zijn/haar vrije tijd?
 • Vraag altijd 1 of 2 referenties bij vorige werkgevers

Over de functie en afdeling

 • Vraag aan de sollicitant: Wat voor vragen heb jij over de functie en de afdeling?
 • Vul aan met informatie over:

– Werkzaamheden
– Met wie de medewerker samenwerkt
– Manier van omgaan met elkaar
– Verwachtingen die je hebt van de nieuwe medewerker
– Werkomstandigheden

Afronding

 • Wat vindt de kandidaat van de baan? Is hij er nog steeds voor in?
 • Per wanneer is de sollicitant beschikbaar? Voor hoeveel uur per week?
 • Vakantieplannen voor de komende weken?
 • Heeft de sollicitant nog andere sollicitatieprocedures lopen? Hoever zit hij in de procedure?
 • Ga kort in op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Sluiten deze aan bij wat de sollicitant in gedachten heeft?
 • Informeer de sollicitant over de verdere procedure. Wanneer hoort hij wat van jou ?
 • Bedank de kandidaat voor de belangstelling en informeer naar eventuele gemaakte reiskosten. (Als je ze tenminste vergoedt!)