Werkstress voorkomen

Het is belangrijk om stress op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Als je personeel gebukt gaat onder stress, zorgt dit namelijk voor meer ziekteverzuim. Hoe voorkom je dat de emmer overloopt?

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes.
De aanpak van werkstress is maatwerk, omdat de oorzaak voor iedere werknemer verschilt. Je kunt wel het nodige doen om de kans erop te verkleinen. Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen waar werkstress vandaan komt. Voordat we enkele tips geven, gaan we daarom kort in op de mogelijke oorzaken van werkstress.

Oorzaken werkstress
Werkstress kan een groot aantal verschillende oorzaken hebben. Die kunnen zowel in de werk- als de privésfeer liggen. De boosdoener is daarbij niet altijd een grote hoeveelheid werk. Veel mensen vinden het zelfs prettig als ze genoeg werk om handen hebben. Daarnaast kan ook te weinig werk leiden tot stressklachten.
Problemen ontstaan juist als een werknemer niet meer kan voldoen aan de eisen van het werk. Bijvoorbeeld omdat hij onvoldoende mogelijkheden heeft om het werk zelf te regelen. Daarnaast is het mogelijk dat hij te weinig buffers heeft, zoals steun en waardering van de leidinggevende of collega’s.

Tips voor werkgevers
Haal werkstress uit de taboesfeer
Op werkstress rust nog altijd een taboe. Zowel werkgevers als werknemers vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden. Zo wekken veel werknemers niet graag de indruk dat zij te veel werk op hun bord hebben. Vraag daarom of je werknemers het werk nog wel aankunnen en over voldoende regelmogelijkheden beschikken. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek of werkoverleg.

Herken de signalen
Verschillende signalen kunnen wijzen op werkstress. Het is belangrijk om die op tijd te herkennen. Wees onder meer alert op hoge verzuimcijfers, gemiste deadlines, overwerk, een groot aantal fouten en irritaties tussen werknemers. Deze zaken hoeven niet per se te wijzen op werkstress, maar kunnen wel een belangrijke indicator zijn. Schakel bij twijfel een arbodeskundige in.

Zorg voor een goede planning
Het is belangrijk om het werk goed te organiseren. Dat zorgt ervoor dat alle werkzaamheden goed over je personeel worden verdeeld. Als je werknemers daarnaast inspraak biedt in de planning, neem je een belangrijke stressfactor weg. Een gebrek aan regelmogelijkheden verhoogt namelijk de kans op werkstress. Met zelfroosteren geef je werknemers meer zeggenschap over hun werktijden.

Overleg over de kwaliteitseisen
Sommige mensen stellen onnodig hoge eisen aan hun werk. Deze perfectionistische werknemers halen zich veel werk op de hals, wat de kans op werkstress vergroot. Om te voorkomen dat dit uitgroeit tot een probleem, kun je de kwaliteitseisen bespreken waar het werk volgens jou aan moet voldoen. Wellicht ben jij of de klant met een zeven of acht tevreden, terwijl je werknemer altijd voor een tien gaat.

Deel schouderklopjes uit
Het is belangrijk dat werknemers voldoende steun krijgen van hun leidinggevende. Hierdoor ervaren zij minder stressklachten op momenten waarop de werkdruk hoog is. Het uitdelen van schouderklopjes is een van de meest voor de hand liggende manieren om dat op individueel niveau te doen. Daarnaast kun je natuurlijk met het volledige team gezamenlijk successen vieren.

Laat werknemers elkaar ondersteunen
Steun van collega’s helpt ook tegen werkstress. Uit een Tilburgs promotieonderzoek blijkt dat dit werkstress vermindert, met name bij vrouwen. Bied werknemers de mogelijkheid om elkaar te steunen door informele activiteiten te organiseren. Daarmee leren ze elkaar niet alleen beter kennen, maar kunnen ze ook ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld het combineren van werk en privé.

Geef ruimte om het werk los te laten
Werknemers functioneren beter als ze het werk af en toe even helemaal kunnen loslaten. Dat is niet eenvoudig als ze dag en nacht bereikbaar moeten zijn op de laptop of smartphone van de zaak. Maak daarom duidelijke afspraken over de bereikbaarheid en stimuleer dat je werknemers de uitknop gebruiken. Daardoor profiteer je van werknemers die volledig uitgerust terugkomen van een vrije dag.

Bied extra ruimte voor privézaken
Uiteraard hebben werknemers al veel mogelijkheden om privézaken te regelen. Zo kunnen ze gebruikmaken van hun recht op wettelijk verlof. Aangezien deze mogelijkheden lang niet altijd toereikend zijn, bieden veel werkgevers meer verlofmogelijkheden dan verplicht. Ook zou je het werk anders kunnen verdelen wanneer een werknemer tijdelijk meer ruimte nodig heeft voor privézaken.

Laat je gezicht zien op de werkvloer
Wanneer je als directeur regelmatig je gezicht laat zien op de werkvloer, draag je bij aan de bevlogenheid van je personeel. Dit leidt bij hen weer tot minder werkstress, want uit onderzoek van ArboNed blijkt dat bevlogen werknemers onder meer productiever en energieker zijn. Zorg er in ieder geval voor dat je aanwezig bent, interesse toont in je personeel en zelf de handen uit de mouwen steekt.

Stuur je werknemers op training
Competenties en vaardigheden spelen ook een belangrijke rol bij werkstress. Als je aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je personeel, kunnen zij beter voldoen aan de eisen die het werk stelt. Daarbij kun je ook denken aan trainingen of cursussen op het gebied van timemanagement of stressreductie. Die leren werknemers slimmer omgaan met hun tijd of energie.

bron: ondernemenmetpersoneel.nl